Stopka redakcyjna


Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Anna Konopa
Konsystem Anna Konopa
Friedrich-Ebert-Str. 20
15232 Frankfurt Oder
Niemcy
Telefon: +49 335 401 46485
E-mail: info@konsystem.de
VAT UE.: DE283733456


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.

 

Od 25.08.2015 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.